Jdi na obsah Jdi na menu
 


28. 1. 2019

Členské příspěvky pro rok 2019

ZDE a níže nelaznete směrnici pro platbu členských práspěvků a známky ČSS

Sportovně střelecký klub Manušice z. s.

ČSS z. s., Sportovně střelecký klub Manušice

Manušice 47, 470 02 Česká Lípa

 

Směrnice 03/2018

nahrazuje směrnici 01/2016

Členské příspěvky a termíny úhrad

 

 1. Klubové příspěvky pro rok 2018 a další období byly odsouhlaseny řádnou valnou hromadou dne 12. 11. 2016 a to v následující výši a podmínkami:

 

 1. Všichni členové (mimo níže uvedených a výjimky) jsou povinni zaplatit roční klubový příspěvek ve výši 1500,- Kč

 

 1. Všichni členové, kteří nevyužívají střelecké areály, jsou tzv. sympatizanti, jsou povinni zaplatit roční klubový příspěvek ve výši 500,- Kč

Tito členové, v případě využití střeleckého areálu, platí řádné vstupné dle ceníku SSK.

 

 1. Všichni členové, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, jsou povinni zaplatit roční klubový příspěvek ve výši 500,- Kč

 

 1. Všichni členové, kteří se v daném roce nacházejí na rodičovské dovolené, jsou povinni zaplatit roční klubový příspěvek ve výši 500,- Kč

 

 1. Všichni členové mladší 18ti let využívající klubových služeb (zapůjčení klubových zbraní munice, trenéři, areálu střelnice) jsou povinni platit měsíční klubový příspěvek ve výši 300,- Kč

 

 1. Členové, kteří jsou osvobozeni od povinnosti platit klubové příspěvky: předseda, členové výboru a kontrolní komice, aktivní trenéři mládeže schválené výborem. 

 

 1. Členové zařazeni do RSCM Manušice (do střediska) jsou osvobozeni od povinnosti platit klubové příspěvky (jsou součásti pronájmu).

 

 

 1. Členské příspěvky - POZOR všichni členové bez rozdílu jsou povinni ke klubovému příspěvku zaplatit roční členský příspěvek za známku Českého střeleckého svazu ve výši 500,- Kč, pokud není valnou hromadou ČSS stanoveno jinak.

 

 

 1. Termíny plateb klubového a členského příspěvku:
 1. Členský příspěvek na známku ČSS musí být uhrazen nejpozději do 15. 2. v daném roce.
 2. Klubový příspěvek musí být uhrazen nejpozději do 15. 2. v daném roce.

V případě, že se jedná o roční klubový příspěvek ve výši 1500,- Kč, může být rozložen do dvou splátek a to do 15. 2. 500,- Kč a do 30. 6. zbývajících 1000,- Kč

 

                Příspěvky musí být hrazeny bankovním převodem na účet 2001345499/2010

Variabilní symbol číslo průkazu, do poznámky uveďte jméno a příjmení, příslušný rok nebo měsíc. V případě, že jste sympatizant, na rodičovské dovolené nebo držitel ZTP uveďte i tuto skutečnost do poznámky. V případě dotazů nás kontaktujte na sskmanusice@seznam.cz

 

 1. Neuhrazením členského nebo klubového příspěvku v daném termínu, zaniká dotyčnému členství v obou klubech bez nároku náhrady škody případně vrácení již uhrazené splátky.